Kontakty

Kontakt: 

MCR Media s. r. o.

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratislava - mestská časť Rača

IČO: 518 064 01

FIO EUR - IBANSK3883300000002601474710 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

FIO CZK - 2201474711 / 2010

Telefónne číslo: +421 917 914 656

E@mail: info@devilpageshop.sk